Trzy projekty „morskich” ustaw przyjęte przez Radę Ministrów

lina na statku

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw dotyczące gospodarki morskiej. Są to: zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich, specustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych oraz zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, poinformowało Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zmiana ustawy o portach i przystaniach morskich

Głównym celem projektu dotyczącego zmiany ustawy o portach i przystaniach morskich jest jej dostosowanie do postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), które ustanawia ramy w zakresie świadczenia portowych usług oraz wspólne zasady z zakresu przejrzystości finansowej portów. Zmiany mają usprawnić procesy zarządzania w porcie oraz ułatwić budowę infrastruktury dostępowej.

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych

Celem tego projektu jest wprowadzenie ułatwień, które umożliwią sprawną realizację rozbudowy potencjału przeładunkowego morskich portów. Dotyczy on portów, które mają strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki, czyli portów w Gdańsku, Gdyni oraz zespołu portowego Szczecin – Świnoujście. Skarb Państwa posiada w nich ponad 95% udziałów.

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt zakłada zmianę jednego z artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która polega na rozszerzeniu jego zakresu o statki, które przynależą do państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dzięki temu marynarze otrzymają możliwość uzyskania zwolnienia od podatku dochodowego, pracując nie tylko na statkach pod polską banderą, ale także pod banderami innych państw UE i EOG.

Projektowana ustawa ma na celu zachęcenie armatorów do przeflagowania swoich statków spod bander gwarantujących zwolnienia podatkowe, pod polską banderę oraz poprawę konkurencyjności naszych marynarzy na morskim międzynarodowym rynku pracy.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *