UOKiK chce lepiej chronić kupujących mieszkania

Puzzle pieniadze

Ten post dostępny jest także w języku: English

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) projekt przewiduje powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG).

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Dorota Karczewska, wiceprezes UOKiK, powiedziała PAP, że projekt przewiduje stworzenie całościowego systemu ochrony konsumenta i bezpiecznego rynku deweloperskiego.

Na DFG składaliby się wszyscy deweloperzy. Jeśli któryś z nich upadnie, zaprzestanie budowy lub nie dopełni obowiązków w wyniku czego konsument odstąpi od umowy, Fundusz pokryje wszystkie straty poniesione przez konsumentów.

DFG był wzorowany na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym i ma być prowadzony przez tą samą instytucję – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Składka do Funduszu od każdej wpłaty nabywcy

Deweloperzy będą odprowadzali do Funduszu składki od każdej wpłaty nabywcy. Składki mają się różnić w zależności od rodzaju prowadzonego rachunku i wynosić maksymalnie 1% wartości mieszkania dla rachunku zamkniętego i 5% dla rachunku otwartego. Składki będą przechowywane na osobnych subkontach i przesyłane do Funduszu za pośrednictwem banku. Bank ma odpowiadać za przeniesienie składki do DFG. Dopiero gdy deweloper opłaci składkę, bank będzie mógł uruchomić kolejna transzę na budowę. Wypłaty będą powiązane z postępami prac na budowie.

Fundusz zadziała także, jeśli upadnie bank, który prowadzi rachunek powierniczy.

Wyższa cena za bezpieczeństwo?

Deweloperzy, dla których składka jest dodatkowym kosztem, najprawdopodobniej przerzucą go na nabywców. Według Doroty Karczewskiej z UOKiK, nawet jeśli tak się stanie, to jest to korzystne dla nabywców, ponieważ ,,zyskają spokój”. Dodała także, że w rzeczywistości składki mają być jeszcze niższe. Jeśli ryzyko byłoby niewielkie, a w Funduszu znajdowałoby się dużo środków, wtedy w rozporządzeniu wysokość składki mogłaby zostać ustalona na zero.

O konsekwencjach zmian prawnych dla rynku budownictwa porozmawiamy na tegorocznym Forum Budownictwo w Polsce 2020. Zaprezentujemy także dane makroekonomiczne oraz szczegółowe prognozy dla rynku mieszkaniowego, a także komercyjnego i infrastruktury.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *