UOKiK wznawia prace nad projektem nowelizacji ustawy deweloperskiej

Ten post dostępny jest także w języku: English

Jak donosi Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wznowił prace przy opracowywaniu projektu nowelizacji tzw. ustawy deweloperskiej, dbającej o ochronę praw nabywców mieszkań od deweloperów.

Jak donosi radca prawny PZFD, Przemysław Dziąg:  „Główne, a zarazem krytyczne z punktu widzenia branży punkty propozycji UOKiK to”:

 1. obowiązek stosowania ustawy, w tym w zakresie prowadzenia rachunków powierniczych, do lokali już wybudowanych, a także do lokali użytkowych;
 2. objęcie umów sprzedaży niektórymi obowiązkami wynikającymi z ustawy;
 3. zwiększenie uprawnień kontrolnych banków, np. weryfikacja braku zobowiązań publicznoprawnych dewelopera, czy należności względem wykonawców albo podwykonawców;
 4. zwiększenie uprawnień banków do wstrzymania wypłat z rachunków powierniczych;
 5. wprowadzenie „ustawowych kar umownych” nakładanych na dewelopera za niewywiązywanie się z umowy deweloperskiej lub rezerwacyjnej;
 6. wprowadzenie umowy rezerwacyjnej z maksymalną opłatą 1% wartości ceny;
 7. wprowadzenie możliwości zastępczego usunięcia wady przez nabywcę na koszt dewelopera;
 8. wprowadzenie możliwości odstąpienia przez nabywcę z powodu wady istotnej;
 9. 30 dni na zwrot nabywcy środków po jego odstąpieniu od umowy pod rygorem zakazu sprzedaży lokalu kolejnemu nabywcy.

Jak wskazuje ekspert PZFD, najważniejsza zmiana, a zarazem budząca najwięcej kontrowersji, to pozostanie przy wprowadzeniu Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG), obejmującego następujące założenia:

 • deweloperzy mieliby odprowadzać na DFG składki w wysokości do 3% (lub 2% – do ustalenia) wartości sprzedawanego lokalu lub domu;
 • składka byłaby bezzwrotna, a jej wysokość i zmiany dokonywane byłyby na podstawie rozporządzenia;
 • składkę, pod rygorem wstrzymania wypłat z rachunku powierniczego, w odpowiedniej wysokości miałby wyliczać deweloper przy każdej wpłacie na rachunek powierniczy i odprowadzać na DFG w ciągu 7 dni;
 • ze składek na DFG dokonywane byłyby zwroty środków nabywcom w przypadku upadłości dewelopera lub banku prowadzącego rachunek, a także realizowane byłyby wypłaty nabywcom tych należności, których nie zwrócił deweloper po odstąpieniu nabywcy od umowy, niezależnie od tego, czy odstąpienie było zasadne;
 • wprowadzenie dla dewelopera obowiązkowego systemu ewidencji rozliczeń z DFG i przekazywania bieżących informacji o procesie sprzedaży.

Stanowisko PZFD jest niezmiennie krytyczne względem proponowanych zmian: „nie opierają się na zachowaniu równości stron, czy racjonalności ekonomicznej, a dodatkowo nie znajdują uzasadnienia w obiektywnej analizie skali występujących ryzyk. Paradoksalnie zmierzają one do osłabienia konkurencji na rynku, którą UOKiK przecież ma za zadanie chronić.

Źródło: PZFD

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *