W ciągu dwóch lat liczba transakcji na rynku nieruchomości w Polsce podwoiła się

Warsaw Spire

Ten post dostępny jest także w języku: English

Liczba transakcji zawartych na polskim rynku nieruchomości w 2019 r. wzrosła o około 50% r/r, a w porównaniu do 2017 r. podwoiła się – wskazują eksperci firmy doradczej CBRE. Dodatkowo w ostatnich miesiącach widać coraz więcej kwot wyższych niż 200-300 mln euro, podczas gdy jeszcze kilka lat temu pojawiały się sporadycznie. To stawia Polskę, a szczególnie Warszawę, na równi z dominującymi europejskimi miastami. Suma wartości transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2019 r. przekroczyła 7,7 mld euro.

Kolejne rekordy

W 2019 r. kwota transakcji jest wyższa o około 7% niż w poprzednim roku. To informacja warta odnotowania, ponieważ 2018 r. był historycznie rekordowym pod względem wolumenów, a większość prognoz wskazywała na nieznaczne spowolnienie na rynku wynikające z czynników makroekonomicznych. Tymczasem bijemy kolejne rekordy. Zawdzięczamy to przede wszystkim rynkom biurowemu i logistycznemu, które cieszą się największym zainteresowaniem inwestorów i cały czas dynamicznie się rozwijają. Poza tym w 2019 odnotowano znaczące transakcję w sektorze handlowym. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że 2020 r. nie będzie gorszy. Pozytywne prognozy ekonomiczne, niskie stopy procentowe i silne fundamenty rynków najmu pozwalają prognozować, że w najbliższych miesiącach nadal będzie się działo – mówi Przemysław Felicki z CBRE dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych CBRE.

Biura i handel

Podobnie jak w poprzednim roku, w 2019 r. palmę pierwszeństwa na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce dzierżyły biura – łączna wartość transakcji wyniosła rekordowe w historii 3,8 mld euro (49 % całej kwoty).  Na drugim miejscu znalazł się sektor handlowy z wartością 1,9 mld euro (25%). Wolumen w magazynach wyniósł 1,6 mld euro (20%).

Najwyższa kwota w 2019 r. dotyczyła obiektów handlowych grupy Cromwell i opiewała na 600 mln euro. Drugie miejsce zajęła sprzedaż budynku A kompleksu Warsaw Spire firmie Immofinanz przez Ghelamco, za kwotę 386 mln euro. Na podium znalazła się także transakcja pomiędzy Atrium European RE, która otrzymała 298 mln euro za Atrium Koszalin oraz Atrium Felicity od ECE Group.

W tej chwili na rynku toczy się znacząca liczba transakcji, tylko w samej Warszawie obserwujemy przygotowania do kilku. Widać też dużą i stale rosnącą grupę inwestorów zainteresowanych Polską. W związku z tym możemy przewidywać, że w 2020 mogą paść kolejne rekordy, zarówno co do wolumenów jak i poziomu cen – mówi Przemysław Felicki z CBRE.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *