W ramach Krajowego Programu Kolejowego PKP PLK wydały 9,1 mld zł w 2018 r.

Ten post dostępny jest także w języku: English

PKP PLK w minionym roku w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK) wydały blisko 9,1 mld zł, wobec planowanych 10 mld zł, poinformował prezes spółki Ireneusz Merchel. Za niewypełnienie planu odpowiada głównie zejście z placów budowy Astaldi oraz przesunięcie się w czasie podpisania kontraktów na niektóre duże projekty, takie jak Rail Baltica czy inwestycje w portach.

Według Ireneusza Merchela sytuacja na rynku wykonawczym jest obecnie jednak dużo lepsza niż w minionym roku. W ogłaszanych postępowaniach startuje po 6-8 firm, podczas gdy jeszcze nie tak dawno w przetargach składano po 2-3 oferty. Co więcej, średni koszt modernizacji 1 km linii kolejowej jest dziś na poziomie cenowym z II połowy 2017 r., a nie z I połowy 2018 r, co oznacza, że nastąpiło lekkie obniżenie. W ostrożnej ocenie prezesa PLK tzw. „pik cenowy” w kosztach wykonawstwa jest już za nami i możemy mówić, jeśli nie o spadku, to przynajmniej o stabilizacji kosztów.

W 2018 r. PKP PLK zmodernizowały ok. 1,3 tys. km torów kolejowych, 1 tys. rozjazdów, blisko 400 przejazdów kolejowo-drogowych oraz 113 wiaduktów. Odnowionych i unowocześnionych zostało również 200 peronów na terenie całej Polski.

Jak wynika z naszego najnowszego raportu, Sektor budowlany w Polsce – I połowa 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024, dynamika wzrostu budownictwa kolejowego w ubiegłym roku przyśpieszyła, a według naszych szacunków wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej w 2019 r. w kolejnictwie zostanie utrzymany.

Dobre perspektywy dla budownictwa kolejowego widzą także firmy działające na rynku budownictwa – podczas III Branżowego Forum Budownictwo w Polsce (zorganizowane przez PMR 4 października 2018 r.) ponad połowa (52%, n=140) zapytanych przez nas przedstawicieli branży wskazała drogi kolejowe, jako segment budownictwa inżynieryjnego, w którym w najbliższych latach oczekują najwyższego wzrostu wartości rynku. Drugą w kolejności liczbę wskazań otrzymał segment autostrad, dróg ekspresowych, ulic i dróg pozostałych. Temat ten będzie kontynuowany podczas tegorocznego IV Forum Budownictwo w Polsce 2020 w październiku 2019.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *