Waloryzacja nowych kontraktów infrastrukturalnych co miesiąc

Ten post dostępny jest także w języku: English

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) we współpracy z Prokuratorią Generalną RP, Głównym Urzędem Statystycznym (GUS), Urzędem Zamówień Publicznych (UZP) i Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) przedstawiły propozycje dotyczące waloryzacji nowych kontraktów, które pod nadzorem Ministerstwa Infrastruktury były opracowywane przez ostatnie miesiące.

Zakładają one, że waloryzacja kontraktów będzie odbywać się co miesiąc i rozliczana będzie na podstawie realnie wykonanych prac budowlanych, wraz z wystawionym przejściowym świadectwem płatności. Jej wysokość wyniesie maksymalnie 5% wartości umowy, a obliczana będzie na podstawie obiektywnych makroekonomicznych wskaźników, publikowanych przez GUS. Na podstawie tych danych opracowane zostaną tzw. koszyki waloryzacyjne, które będą odrębne dla kontraktów drogowych i kolejowych. Podczas procesu tworzenia koszyków pod uwagę brane będą m.in. wskaźniki dotyczące cen produkcyjnych paliwa, stali i kruszywa, a także średnie wynagrodzenie pracowników sektora oraz inflacja.

Sprawne realizowanie kontraktów inwestycji infrastrukturalnych nie jest możliwe bez odpowiedniej polityki dotyczącej umów, a przedstawione pomysły dotyczące waloryzacji były bardzo wyczekiwane przez całą branżę budowlaną, podkreślił Andrzej Adamczyk, szef resortu infrastruktury. Jego zdaniem propozycje GDDKiA oraz PKP PLK to wyraz dbałości o to, aby modernizacja polskich dróg i kolei mogła przebiegać sprawnie i bez zakłóceń.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *