Wielopoziomowy parking w centrum Katowic

Ten post dostępny jest także w języku: English

Konsorcjum pracowni ARPA Jerzy Gurawski oraz SKI Studio Błażej Szurkowski zostało wybrane do zaprojektowania wielopoziomowego parkingu w Katowicach, który ma stanąć do 2023 r. w katowickiej Strefie Kultury.

– Przyjęliśmy harmonogram, który uwzględnia realia inwestycyjne. Kolejne nasze kroki to negocjacje z wykonawcą koncepcji, prace projektowe, które potrwają około 6 do 9 miesięcy, a następnie przetarg na wybór wykonawcy i prace budowlane. Musimy także uwzględnić, fakt, że Katowice w 2022 r. będą gospodarzem Światowego Forum Miejskiego – ogromnego wydarzenia, które podobnie jak Szczyt Klimatyczny wpłynie na dostępność Strefy Kultury. Biorąc te wszystkie kwestie pod uwagę parking powinien być gotowy pod koniec 2023 r. – mówi Janusz Olesiński, prezes Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego KTBS.

KTBS realizuje inwestycję, na którą planowane jest zaciągnięcie kredytu. Wartość przedsięwzięcia szacowana jest na około 70 mln zł.

Konkurs

Głównym założeniem finansowym konkursu był maksymalny pułap kosztowy jednego miejsca postojowego w planowanym parkingu wyznaczony na 46,5 tys. zł netto a koszt całej projektowanej inwestycji nie może przekroczyć 70 mln zł według cen i stawek obowiązujących na dzień ogłoszenia. Dzięki realizacji parkingu liczba miejsc w strefie kultury wzrośnie z ok 670 do ponad 1500.

Konkurs był dwuetapowy. Do konkursu zakwalifikowanych zostało 159 uczestników. W I etapie (opracowania studialne) wpłynęło 70 prac, z czego do II etapu (prace konkursowe) zakwalifikowano  5 prac.  Jury nagrodziło wszystkie 5 prac – przyznano 3 nagrody i 2 wyróżnienia.

Zwycięzcą konkursu zostało konsorcjum pracowni ARPA Jerzego Gurawskiego oraz SKI Studio Błażeja Szurkowskiego, którzy w opinii sądu konkursowego najlepiej spełnili cele konkursu.

Źródło: UM Katowice

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *