Wody Polskie: prace na Pilicy w okolicach Sulejowa

Ten post dostępny jest także w języku: English

Nasze Gospodarstwo (jednostka organizacyjna Wód Polskich) rozpoczyna kompleksowe prace, których celem jest przywrócenie drożności rzeki Pilicy. Efektem działań będzie zwiększenie retencji rzecznej, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie skutków suszy oraz podniesienie poziomu zabezpieczenia powodziowego okolic Sulejowa.

Niemal 38 mln zł kosztować będzie udrożnienie i stabilizacja rzeki Pilica w okolicach Sulejowa. Wykonawcą prac jest spółka Inmel, prace rozpoczną się jeszcze w grudniu br. z zakończa w listopadzie 2021 r.

Przeprowadzone prace pozwolą na uniknięcie powstawania zatorów w okresie zimowym, a tym samym wpłynie korzystnie na spływ lodu. W ramach zadania zostaną usunięte mechanicznie namuły na niemal 7-mio kilometrowym odcinku rzeki wraz z jej dwiema odnogami o długościach 700 m i 710 m. Łącznie do wydobycia jest ok. 220.000 m³ urobku. Prace będą prowadzone przy zachowaniu naturalnie meandrującego koryta, w granicach istniejącej linii brzegowej, bez jakiejkolwiek ingerencji w trasę rzeki. Zachowane zostanie również naturalne nachylenie skarp. Po usunięciu zatorów, namułu i rumoszu, planowany jest remont umocnień brzegów (opasek brzegowych faszynowo-kamiennych). Łączny koszt zadania: 38 mln zł.

Źródło: Wody Polskie

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *