Wzrost ryzyka portfeli walutowych kredytów hipotecznych

domek z kluczem

Ten post dostępny jest także w języku: English

Konsekwencje decyzji TSUE

Raport NBP nt. stabilności systemu finansowego podaje, że wzrosło ryzyko portfeli hipotecznych kredytów walutowych. Wynika to z możliwości wzrostu liczby zaskarżonych umów przez niektórych kredytobiorców, m. in. z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jak podają autorzy raportu, sądy krajowe, w granicach określonych przepisami polskiego prawa, mają swobodę co do oceny abuzywności umów kredytowych, jak i oceniania jej skutków. Trudno jednak określić skalę potencjalnych kosztów dla systemu bankowego.

Wpływ na wyniki finansowe

Jeżeli okaże się, że te koszty będą wysokie – obciążą w sposób oczywisty wyniki finansowe tych banków, które mają dużą ekspozycję na kredyty walutowe. Czynnik ten może dodatkowo pogłębić problemy w tych bankach wynikające z niskiej rentowności i niskimi poziomami kapitałów. Długotrwały charakter opisywanego zagadnienia może rozciągnąć ewentualną materializację ww. ryzyk w czasie, jednak przejawi się najprawdopodobniej w najbliższych kwartałach w postaci zawiązywanych rezerw i odpisów.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *