Zbliża się nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych

Okulary na ksiazce

Ten post dostępny jest także w języku: English

W tym tygodniu projekt nowelizacji ustawy o Prawie Zamówień Publicznych ma trafić pod obrady rządu. Wcześniej Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt. Według zapowiedzi efektem zmian w prawie ma być m.in. wzrost liczby firm startujących w przetargach. Autorem projektu jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

Rynek zamówień publicznych wart 200 mld zł

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało, że w systemie zamówień publicznych wydało 202 mld zł w 2018 r. (w porównaniu z około 163 mld zł w 2017 r.). To 9,55% PKB Polski (8,2% PKB w 2017 r.).

Od rynku zamówień publicznych silnie zależne są firmy budowlane. Jak wynika ze Sprawozdania o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r., największą kwotę zamówień publicznych w 2017 r. wydano na roboty budowlane (44%).

System zamówień publicznych coraz mniej konkurencyjny

Minister Jadwiga Emilewicz poinformowała, że system zamówień publicznych jest coraz mniej konkurencyjny, a średnia liczba składanych ofert to 2,19. W 2017 r. do przetargu stawały średnio niespełna 2,5 firmy.

Dodatkowo, obowiązujące Prawo Zamówień Publicznych z 2004 r. było już wielokrotnie nowelizowane. W konsekwencji, stało się nieczytelne.

Według MPiT, nowe Prawo Zamówień Publicznych ma rozwiązać m.in. niski udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych, niską konkurencyjność i spadające zainteresowanie wykonawców. Poprawie ulec ma także system kontroli zamówień publicznych, który obecnie jest nieefektywny.

Celem wzrost efektywności zamówień

Głównym celem nowelizacji jest zwiększenie efektywności zamówień, wzrost konkurencyjności oraz atrakcyjności rynku zamówień publicznych.

Nowelizacja zakłada m.in.:

  • wprowadzenie zasady efektywności (tj. uzyskanie jak najlepszego stosunku poniesionych nakładów do uzyskanych efektów)
  • wprowadzenie procedury uproszczonej poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczeń w innych trybach i konkursach
  • obowiązkowe, częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach
  • wprowadzenie katalogu klauzul niedozwolonych. Dzięki temu prawa wykonawców i zamawiających mają zostać zrównoważone.
  • niższe opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, wydłużenie terminu na wniesienie skargi, wyznaczenie osobnego sądu do spraw zamówień publicznych
  • wprowadzenie mechanizmu koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania największych sporów między wykonawcą a zamawiającym
  • powołanie komitetu ds. kontroli w zamówieniach publicznych
  • wzmocnienie roli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorów dokumentów.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *