Złożono wniosek o upadłość Trakcji PRKiI

Mknący pociąg po torach

Ten post dostępny jest także w języku: English

W warszawskim sądzie rejonowym zarejestrowano wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości Trakcji PRKiI. Obejmuje on likwidację majątku firmy oraz jego zabezpieczenie poprzez powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Trakcja PRKiI uznaje złożenie wniosku za krok całkowicie bezzasadny.

Wniosek z brakami formalnymi

Zarząd spółki Trakcja PRKiI, przekazał w komunikacie, iż uzyskał nieformalną informację o wpłynięciu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy wniosku spółki Impression, który dotyczył ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku Trakcji wraz z wnioskiem o zabezpieczenie jej majątku. Po niezwłocznej weryfikacji tych wiadomości, Trakcji udało się ustalić, że taki wniosek faktycznie został złożony, jednakże nie jest on w tej chwili dalej procedowany przez sąd ze względu na formalne braki.

Zawyżone koszty i element nacisku

Trakcji PRKiI zawarła ze spółką Impression umowę podwykonawczą 17 lipca 2017 r., która była później jeszcze zmieniana dwoma aneksami. Dotyczyła ona wykonania za 9,9 mln zł netto, wzmocnień podłoża i nasypu oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Pomiędzy spółkami toczy się spór, spowodowany zawyżonymi zdaniem Trakcji, kosztami tej realizacji, które pomimo licznych wezwań nie zostały za pomocą należytych dokumentów źródłowych potwierdzone przez Impression.

Zarząd Trakcji poinformował, że wniosek złożony przez Impression jest całkowicie bezzasadny i w jego ocenie stanowi on tylko i wyłącznie element nacisku na firmę w związku z toczącym się pomiędzy podmiotami sporem.

Lepsze wyniki, ale wciąż na minusie

Trakcja PRKiI zanotowała w I kw. br. 228,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wobec 205,1 mln zł rok wcześniej. Oznacza to ich wzrost o 11,4% r/r. Strata netto w tym okresie wyniosła 16,1 mln zł. Wynik ten był lepszy w porównaniu do straty netto na poziomie 22,5 mln zł w analogicznym okresie 2018 r.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *