Zmiany w zarządzie IDS-BUD i DIM Construction

Ten post dostępny jest także w języku: English

Rada Nadzorcza IDS-BUD S.A. podjęła decyzję o powierzeniu stanowiska prezesa zarządu Marcinowi Idzikowi. Będzie on łączył obowiązki z funkcją prezesa zarządu spółki technologiczno-inżynieryjnej DIM Construction Sp. z o.o.

Marcin Idzik jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej, energetycznej i obronnej, a także w administracji publicznej. Z grupą IDS-BUD związany jest od 2018 roku, początkowo na stanowisku dyrektora ds. eksportu, a następnie jako prezes DIM Construction – spółki technologiczno-inżynieryjnej, realizującej specjalistyczne prace budowlane w oparciu o własne zasoby sprzętowe i osobowe. Od listopada 2020 roku łączy funkcję prezesa IDS-BUD z obowiązkami prezesa DIM Construction oraz DIM Serwis.

Stając na czele IDS-BUD S.A., chcę przede wszystkim podziękować za powierzone mi zaufanie. Dołączam do zespołu doskonałych menedżerów, z powodzeniem zarządzających realizacją niezwykle wymagających projektów. Jednocześnie mam świadomość wyzwań, przed jakimi stoi cała branża budowlana w kontekście trwającej pandemii oraz perspektyw finansowania strategicznych inwestycji energetycznych i środowiskowych. Cieszę się zatem z możliwości dalszego zwiększania synergii IDS-BUD z zarządzaną przeze mnie spółką DIM Construction, zapewniającą generalnym wykonawcom dostęp do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, pozwalających optymalizować proces budowlany, a także specjalistycznego sprzętu i doświadczonych załóg. Obie spółki będą nadal działać w oparciu o wypracowane wcześniej strategie, liczę jednak, że dzięki zacieśnionej współpracy będziemy w stanie konsekwentnie zwiększać portfel zamówień i poszerzać pola współpracy z partnerami biznesowymi na rynku budowlanym – powiedział Marcin Idzik, prezes IDS-BUD S.A.

IDS-BUD S.A. jest jedną z wiodących polskich spółek budowlanych. Firma posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu realizacją wymagających projektów inwestycyjnych, m.in. w obszarze rozwoju sieci i obiektów energetycznych, gazowych i naftowych, rozbudowy i modernizacji infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej i telekomunikacyjnej, a także budownictwa kubaturowego. Istotnym partnerem technologicznym IDS-BUD S.A. jest DIM Construction Sp. z o.o., posiadająca wieloletnie doświadczenie oraz unikatowe know-how technologiczne i inżynieryjne, pozwalające na wykonywanie nawet najbardziej wymagających prac budowalnych.

Decyzją rady nadzorczej w skład zarządu IDS-BUD S.A. wchodzą następujące osoby: Marcin Idzik na stanowisku prezesa zarządu, Iwona Rudnikowska na stanowisku wiceprezes zarządu oraz Paweł Rejmer i Grzegorz Tomaszewski jako członkowie zarządu.

Zarząd DIM Construction Sp. z o.o. będzie działał w składzie: Marcin Idzik na stanowisku prezesa zarządu, Paweł Grünberg  na stanowisku wiceprezesa zarządu oraz Sebastian Durda jako członek zarządu.

Źródło: IDS-BUD S.A.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *