Zmiany w zarządzie Rafako

Jerzy Wiśniewski prezes głównego akcjonariusza spółki został powołany z dniem 30 października br. na nowego prezesa zarządu spółki Rafako, podała firma w komunikacie. Zastąpił na stanowisku Agnieszkę Wasilewską-Semail, która nadal będzie obecna w zarządzie grupy, jako wiceprezes. Drugim wiceprezesem został Jarosław Dusiło.

W nowym trzyosobowym zarządzie prezes Wiśniewski będzie odpowiedzialny za realizację strategii, której celem jest budowanie wartości spółki. Agnieszka Wasielewska–Semail odpowiadać będzie za segment energetyki oraz za relacje z bankami, a Jarosław Dusiło będzie zarządzał obszarem wsparcia. Rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesów złożyli: Tomasz Tomczak, Karol Sawicki i Edward Kasprzak, którzy nadal pozostają w spółce i będą operacyjnie zarządzać odpowiednio pionami: ochrony środowiska, obiektów energetycznych oraz projektów strategicznych.

Zmiany wynikają z realizacji strategii spółki oraz są konsekwencją prowadzonej od 2016 r. wewnętrznej reorganizacji. Firma oczekuje, że zmiany organizacyjne ułatwią jej dostosowywanie się do zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym. Uproszczenie struktury zarządczej i wzmocnienie kompetencji wykonawczych przełożyć się ma także na zwiększenie zdolności zawiązywania sojuszy strategicznych. Głównym założeniem strategii Rafako jest rozwój jako generalny wykonawca w dwóch obszarach działalności tj. energetyce oraz w sektorze ropy naftowej i gazu, które są postrzegane przez firmę jako bardzo perspektywiczne.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *