Znamy nowe prognozy dla sektora budownictwa i plany liderów na kolejny 2020 rok

IV Forum Budownictwo w Polsce

Ten post dostępny jest także w języku: English

Doroczna branżowa debata: IV Forum Budownictwo w Polsce za nami! 10 października, jak co roku spotkaliśmy się w gronie 150 kluczowych wykonawców, deweloperów, producentów materiałów budowlanych a także środowisk branżowych oraz inwestorów, aby omówić sytuację w sektorze i prognozy na kolejny rok. 90% obecnych na sali osób stanowili przedstawiciele zarządów realnie wpływający na kształt sektora w Polsce. Wydarzenie ponownie potwierdziło swój opiniotwórczy charakter.


Jak kształtują się prognozy na kolejny rok?

Wśród uczestników rynku panuje umiarkowany optymizm: sondy przeprowadzone podczas Forum pokazały, że większość głosujących spodziewa się wzrostu produkcji budowlano-montażowej w 2019 i 2020 r., choć w ich opinii może wystąpić dalsze pogorszenie rentowności.

Z licznych dyskusji i wypowiedzi uczestników Forum wyłania się najważniejszy wniosek: w najbliższym czasie największym wyzwaniem w dużych firmach budowlanych (choć oczywiście nie wszystkich) będzie nie zwiększanie sprzedaży, a raczej stabilizacja przychodów i poprawa rentowności. Głównym problemem zgłaszanym zarówno przez badane firmy, jak i uczestników Forum PMR jest niedobór pracowników w budownictwie. W obliczu rekordowo niskiego bezrobocia w Polsce nieuniknionym są więc także w budownictwie działania podnoszące efektywność pracy (automatyzacja, informatyzacja, innowacyjne materiały ułatwiające montaż, czy zwiększony udział prefabrykacji). Każdy segment rynku rządzi się swoimi prawami i w każdym działania w tych kierunkach muszą być dostosowane do możliwości technicznych i wymagań klientów. W dłuższym okresie czasu nie ma przed nimi odwrotu.

Plany wiodących graczy i najważniejsze zmiany     

Wydarzenie było okazją do otrzymania z pierwszej ręki najnowszych wskaźników i prognoz PMR – dotyczących sektorów: infrastruktury, mieszkaniowego, komercyjnego, a także na rynku materiałów budowlanych. Tradycyjnie swoją oceną i planami rozwoju, podzielili się w tym roku przedstawiciele zarządu m.in. następujących firm: Budimex, Erbud, Unibep, PORR, Polimex-Mostostal, Doraco, Mirbud, Trakcji PRKiI, Strabag, Mostostal-Warszawa, Eurovia, Aluprof, Selena, Pekabex, Atal, Robyg, Vantage Development i inni.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *