Zysk Budimeksu w I kw. 2019 r. spadł o ponad połowę

Ten post dostępny jest także w języku: English

Grupa Budimex w I kw. 2019 r. zanotowała 29 mln zł skonsolidowanego zysku netto, wynika z szacunkowych danych spółki. Oznacza to spadek o 34 mln zł (-54%) w stosunku do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku (63 mln zł).

Spadek skonsolidowanego wyniku netto spowodowany jest głównie spadkiem rentowności w segmencie budowlanym. Przyczyną tego jest przede wszystkim wzrost cen materiałów oraz usług podwykonawczych, z którymi zmaga się cała branża budowlana. W segmencie budowlanym spółka w I kw. 2019 r osiągnęła 6 mln zł zysku netto. Wynik ten oznacza spadek o 33 mln zł (-85%) w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.

Zarząd Budimeksu zarekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy za 2018 r. w wysokości 6,30 zł na jedną akcję. Z zysku netto osiągniętego za 2018 r. w wysokości 305,4 mln zaproponowano przeznaczenie na dywidendę kwotę w wysokości ok. 50%. Pozostałą część zysku planuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy firmy.

Spółka w ostatnich dniach podpisała umowę na budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35. Wartość inwestycji wyniesie 249,6 mln zł. Termin zakończenia prac to 20 miesięcy od zawarcia umowy, czyli do końca 2020 r.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *