Blisko 1,3 mld zł na program Czyste Powietrze w 2019 r.

W ramach antysmogowego programu Czyste Powietrze rząd planuje w 2019 r. udzielenie dotacji na łączną kwotę prawie 1,3 mld zł, poinformowała Małgorzata Golińska, wiceminister środowiska. Budżet całego programu sięga 103 mln zł.

W przyszłym roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ma zamiar przeznaczyć na dofinansowanie programu 880 mln zł, a fundusze wojewódzkie kwotę ponad 380 mln zł, co razem daje blisko 1,3 mld zł. Jak dotychczas podczas miesięcznego okresu trwania programu w wojewódzkich funduszach złożono 7,5 tys. wniosków. Najwięcej z nich zostało złożonych w woj. śląskim (1
225) mazowieckim (996) oraz dolnośląskim (746). Najmniej wniosków spłynęło w woj. lubuskim, gdzie po pomoc jak dotąd zdecydowało się sięgnąć jedynie nieco ponad 130 osób.

Spośród 103 mld zł, jakie zostaną przeznaczone na trwający 12 lat program, dotacje będą opiewać na 63,3 mld zł, a na pożyczki trafi kwota 39,7 mld zł. Przewiduje on dofinansowanie m.in. wymiany starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych, wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, instalacji odnawialnych źródeł energii czy montażu lub modernizacji centralnego ogrzewania. Program Czyste Powietrze zakłada objęcie swym zasięgiem ok. 3 mln istniejących domów oraz 1 mln nowobudowanych.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *