80% wykonawców kolejowych planuje inwestycje w park maszynowy

Znacząca część firm budowlanych z branży kolejowej ocenia swój park maszynowy jako niewystarczający do realizacji rosnącej liczby robót kolejowych. Jednocześnie, tylko 15% firm wykonawczych jest zdania, że Krajowy Program Kolejowy uda się zrealizować w 90% lub więcej.

Jak wynika z badania wśród wykonawców robót kolejowych przeprowadzonego latem 2017 r. na potrzeby raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego „Budownictwo kolejowe w Polsce 2017 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022”, blisko 80% wykonawców kolejowych deklaruje, że w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza zrealizować w swojej firmie inwestycje w sprzęt i maszyny budowlane. Jest to odsetek nieco wyższy niż w przypadku analogicznego badania w branży drogowej. Dwie trzecie firm planuje także inwestycje w środki transportu, co trzecia w infrastrukturę informatyczną, a prawie co piąta w budynki i budowle. Mniej niż co dziesiąta firma myśli o powiększeniu swojego potencjału poprzez przejęcie konkurenta.

Uwaga: procenty nie sumują się do 100, gdyż można było wskazać kilka różnych inwestycji.

Źródło: PMR, wrzesień 2017

Ponad jedna trzecia firm wykonawczych z branży kolejowej ocenia swoją bazę sprzętu i maszyn budowlanych jako niewystarczającą w kontekście nadchodzącej kumulacji robót kolejowych. Firmy, które istotnie częściej wskazują na pilne potrzeby inwestycyjne w sprzęt to te, które zazwyczaj podzlecają ponad 30% swojego portfela zamówień, zatrudniają od 50 do 100 pracowników oraz działają przede wszystkim w regionie centralnym i wschodnim, czyli w obszarach które cechują się znaczącym przyspieszeniem inwestycyjnym.

Inwestycje w środki transportu najczęściej planują duże firmy wykonawcze, podzlecające znaczną część robót, zwłaszcza z regionów południowego i wschodniego. Natomiast rozwój firmy poprzez przejęcie innego wykonawcy z branży kolejowej najczęściej planują średnie i duże firmy kolejowe (powyżej 50 zatrudnionych).

Firmy, które planują inwestycje w sprzęt i maszyny budowlane, najczęściej jako obszar planowanego wzmocnienia swojego parku maszynowego wymieniają lekki sprzęt do prac torowych (praktycznie wszystkie duże firmy wykonawcze planują doposażenia w tym obszarze) oraz specjalistyczne maszyny do budowy i utrzymania nawierzchni kolejowej (ważny obszar inwestycyjny w firmach zatrudniających do 50 pracowników). Skromniejsze plany inwestycyjne dotyczą specjalistycznych maszyny do budowy i utrzymania sieci trakcyjnej, w które inwestować zamierzają przede wszystkim najwięksi wykonawcy.

Uwaga: procenty nie sumują się do 100, gdyż można było wskazać kilka różnych inwestycji.

Źródło: PMR, wrzesień 2017

Informacja o raporcie i badaniu: Na potrzeby raportu „Budownictwo kolejowe w Polsce 2017 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022” latem 2017 r. przeprowadzone zostało badanie wśród firm budowlanych działających w polskim sektorze kolejnictwa. Zrealizowano 60 pełnowartościowych wywiadów wśród pracowników wysokiego szczebla zarządzania oraz pionów operacyjnych.

Najczęściej wykorzystywane marki maszyn i sprzętu budowlanego przez wykonawców robót kolejowych to Atlas i Robel, a dalej Geismar, JCB i Liebherr. Marki, w które najczęściej firmy mają zamiar zainwestować to również Atlas i Robel, a w następnej kolejności Geismar, Plasser & Theurer, JCB.

Badane firmy kolejowe dość sceptycznie podchodzą także to możliwości realizacji przez PKP PLK Krajowego Programu Kolejowego na lata 2017-2023. Tylko niespełna 15% badanych uważa, że PKP PLK zrealizuje KPK w 90% lub więcej. Najczęściej natomiast oceniano, że zostanie on zrealizowany w 61-70% (szacuje tak 23% badanych firm) lub 71-80% (22% badanych). Bardziej pesymistyczną wizję, zakładającą realizację na poziomie niższym niż 50% reprezentuje 13% badanych.

Bartłomiej Sosna

Główny analityk rynku budowlanego, PMR

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *