Czekając na ożywienie, wykonawcy drogowi planują inwestycje w sprzęt budowlany

Pomimo opóźniającego się ożywienia w budownictwie drogowym, firmy wykonawcze podtrzymują swój umiarkowany optymizm i są przekonane, że prędzej czy później przyspieszenie nadejdzie, zarówno w obszarze dróg krajowych jak i lokalnych. W parze z rosnącymi oczekiwaniami idą także realne plany inwestycyjne firm budowlanych, które znaczące środki zamierzają przeznaczyć na wzmocnienie swoich parków maszynowych.

Jak wynika z badania wśród wykonawców robót drogowych przeprowadzonego wiosną 2017 r. na potrzeby raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego „Budownictwo drogowe w Polsce 2017 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022”, ponad 70% wykonawców drogowych deklaruje, że w ciągu najbliższego roku zamierza zrealizować w swojej firmie inwestycje. Z uwagi na specyfikę działalności firm drogowych, najpopularniejszym obszarem inwestycyjnym jest sprzęt i maszyny budowlane − tego typu inwestycje planuje blisko dwie trzecie badanych firm. Dodatkowo, co druga firma planuje także inwestycje w środki transportu.

Badanie pokazało wyraźne różnice w podejściu do inwestycji pomiędzy firmami małymi (do 50 pracowników) a średnimi i dużymi. Okazuje się, że mniejsze podmioty znaczniej rzadziej planują inwestycje − szczególnie duże różnice występują w przypadku deklaracji inwestycji w sprzęt i maszyny budowlane oraz infrastrukturę informatyczną.

Rozwój firmy poprzez przejęcie innego wykonawcy z branży drogowej zadeklarowała tylko co dwudziesta badana firma. Co ciekawe, strategia taka najbardziej popularna jest nie wśród największych, ale wśród średniej wielkości firm drogowych (50-100 zatrudnionych).

Firmy, które planują inwestycje w sprzęt i maszyny budowlane, najczęściej jako obszar planowanego wzmocnienia swojego parku maszynowego wymieniają samochody ciężarowe, koparki, koparko-ładowarki, walce oraz maszyny do rozkładania nawierzchni.

Natomiast marki maszyn i sprzętu, które najczęściej firmy planują kupować to Caterpillar, MAN, Dynapac, Volvo, i Mercedes. Inne często wymieniane marki to JCB, Bomag, Bosch, Hilti i Scania.

Badanie ukazuje także wyraźne zróżnicowanie regionalne jeżeli chodzi o planowane inwestycje w sprzęt i maszyny budowlane. Jeżeli chodzi o najpopularniejsze kategorie sprzętu (samochody ciężarowe i koparki), najbardziej ambitne plany inwestycyjne mają firmy działające w regionach północnym, północno-zachodnim oraz południowo-zachodnim. Bardziej zachowawcze podejście do inwestycji w tego rodzaju sprzęt prezentują natomiast wykonawcy z regionów centralnego i wschodniego.

Natomiast firmy działające w regionie centralnym planują większe niż w innych regionach inwestycje w maszyny do układania nawierzchni, w tym także maszyny do układania betonu. Z kolei firmy z regionu wschodniego planują wyraźniej więcej niż inne regiony zainwestować w walce, równiarki do asfaltu oraz maszyny do wzmacniania gruntu.

Analiza planowanych inwestycji w sprzęt i maszyny budowlane w podziale na wiodący typ zleceniodawcy także wskazuje na istotne różnice w podejściu do inwestycji. Najwyższe planowane inwestycje w samochody ciężarowe i koparki planują firmy realizujące prace dla samorządów gminnych i powiatowych oraz dla firm prywatnych. Natomiast w maszyny do rozkładania nawierzchni oraz walce dużo więcej zainwestować planują firmy, których głównym zleceniodawcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządy Dróg Wojewódzkich.

Informacja o raporcie i badaniu: Na potrzeby raportu „Budownictwo drogowe w Polsce 2017 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022” wiosną 2017 r. przeprowadzone zostało badanie wśród firm budowlanych działających w polskim sektorze drogownictwa. Zrealizowano 152 pełnowartościowe wywiady wśród pracowników wysokiego szczebla zarządzania oraz pionów operacyjnych.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *