Raport PMR: kontynuacja wzrostów na rynku budowlanym

Ten post dostępny jest także w języku: English

Minione dwa lata to okres silnych wzrostów polskiego rynku budowlanego. W 2017 r. nastąpiło długo wyczekiwane rozpoczęcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych środkami UE z bieżącego budżetu. W efekcie produkcja budowlano-montażowa wzrosła. Rok 2018 przyniósł umocnienie skali wzrostów w budownictwie.

Szacujemy, że w 2018 r. produkcja budowlano-montażowa w firmach zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników wzrosła realnie o około 17%. W podziale produkcji budowlano-montażowej ze względu na typ realizowanych robót, najsilniej wzrosła produkcja budowlano-montażowa w kategorii robót inżynieryjnych − o ponad 23% r/r. Tylko w nieco mniejszym stopniu wzrósł poziom produkcji budowlano-montażowej w kategorii „budowa budynków”.

Wzrosty sprzedaży usług budowlanych w 2017 r. i zwiększenie ich dynamiki w 2018 r. sprawiły, że dla firm budowlanych coraz większym problemem stają się bariery związane ze stroną podażową działalności. Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych w budownictwie na koniec 2018 r. wyniósł 86% . W niektórych miesiącach 2018 r. przekraczał 87% (dane GUS). W naszej opinii, dane te wskazują, że rynek jest już na granicy swoich zdolności podażowych. Bez wzrostu nakładów inwestycyjnych czy zmian strategicznych może być trudno utrzymać dynamiczne wzrosty produkcji. Najprostszy sposób na zwiększenie mocy produkcyjnych – wzrost zatrudnienia – jest obecnie wyjątkowo trudny.

Więcej informacji w raporcie PMR: Sektor budowlany w Polsce I połowa 2019. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2019-2024.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *