Remonty i modernizacje coraz ważniejszym składnikiem budownictwa kubaturowego

Wraz z dojrzewaniem polskiego rynku budowlanego oraz stopniowym nasycaniem się gospodarki nowymi inwestycjami, w najbliższych latach coraz większy wkład w polski sektor budowlany będą miały prace remontowe i modernizacyjne. Trend taki zaobserwować już można w budownictwie mieszkaniowym oraz, do pewnego stopnia, w niemieszkaniowym.

Przeprowadzona na potrzeby raportu „Remonty i modernizacje budynków w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021” synteza danych o produkcji budowlano-montażowej w podziale na typ robót pokazuje, że wyraźny wzrost znaczenia robót dotyczących wznoszenia nowych obiektów w ostatnich latach został odnotowany jedynie w przypadku budownictwa inżynieryjnego. Główną tego przyczyną jest realizacja licznych dużych inwestycji infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków unijnych. W przypadku budownictwa niemieszkaniowego był to wzrost tylko nieznaczny, natomiast w przypadku budownictwa mieszkaniowego, w ostatnich latach na znaczeniu wyraźnie zyskały prace remontowe, czyli polegające nie na budowie nowych mieszkań, lecz na utrzymaniu stanu technicznego istniejących budynków. Oczekujemy, że trend taki będzie przybierał na sile w nadchodzących latach, dzięki czemu polski rynek za kilka lat w coraz większym stopniu przypominać będzie rynki Europy Zachodniej oraz krajów Skandynawskich.

Większy odsetek planowanych prac remontowych w budownictwie mieszkaniowym widać także w kwartalnym badaniu konsumenckim Eurostatu, w którym najwyższy odsetek Polaków od lat deklaruje zamiar remontu domu lub mieszkania w ciągu najbliższego roku.

Trend rosnącego znaczenia prac remontowych i modernizacyjnych w budownictwie mieszkaniowym potwierdza także raport PMR zatytułowany „Rynek wyposażenia wnętrz w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021”. Przeprowadzone na potrzeby raportu badanie na reprezentatywnej próbie 600 Polaków wskazuje, że co drugi remont realizowany był osobiście przez respondentów lub przy pomocy znajomych i rodziny. Natomiast, im wyższy poziom dochodów respondentów, tym rzadsza jest realizacja remontu osobiście, a większy odsetek remontów realizowanych jest przez firmy remontowo-budowlane.

Jak pokazują wyniki badania, sposób realizacji prac remontowych zależy również od wielkości miejscowości zamieszkania respondentów: badani mieszkający na wsi oraz w małych i średnich miastach częściej niż pozostali deklarowali realizację remontu osobiście lub przy pomocy bliskich. Z kolei ci mieszkający w dużych miastach przeważnie zlecali całkowite wykonanie remontu ekipie budowlanej.

Tradycyjnie już, najczęściej realizowanym typem prac podczas remontu jest odświeżanie ścian wewnętrznych (86% wskazań). W co drugim realizowanym remoncie odświeżana jest także podłoga (50% wskazań) oraz tapetowane są ściany bądź przyklejane płytki (46% wskazań). Również w poprzednich falach badania te typy prac były najpopularniejszymi rodzajami prac remontowych, realizowanych w domach i mieszkaniach Polaków.

Średni statystyczny koszt remontu (całego mieszkania lub tylko jego części) wyniósł w 2016 r. ok. 18 tys. zł, przy czym dla połowy respondentów była to kwota nie wyższa niż 10 tys. zł.

Niemal dwie trzecie badanych Polaków w materiały niezbędne do remontu zaopatruje się w marketach budowlanych. Od lat to najpopularniejszy kanał dystrybucji, z którego korzystają Polacy realizujący remonty.

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *