Pojawił się projekt nowelizacji prawa budowlanego

Ten post dostępny jest także w języku: polski

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji prawa budowlanego. Zakłada on kolejne uproszczenia w formalnościach budowlanych.

Uznano, że pięć lat wystarczy na stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości w decyzji o pozwoleniu na budowę (od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę). Obecnie nie ma w tej kwestii ograniczeń czasowych.

Projekt nowelizacji prawa budowlanego wprowadza także zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Zgodnie z nowymi przepisami, organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł samodzielnie zdecydować o zgodzie lub odmowie. Obecnie konieczne jest zwrócenie się o upoważnienie do ministra. Powinno to wpłynąć na szybkość wydawania postanowień – obecnie trwa to od półtora do dwóch miesięcy.

Będzie także mniej formalności przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. Liczba wymaganych projektów – załączników do wniosku o pozwolenie na budowę zmniejszy się z czterech do trzech. Do wniosku o pozwolenie na budowę będą dołączane trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektonicznego-budowlanego. Projekt techniczny nie będzie załączany do wniosku o pozwolenie na budowę.

Zmiany obejmą także samowole budowlane. Te, od których postawienia minęło 20 lat i wobec których nie toczą się żadne postępowania w nadzorze budowlanym, będzie można zalegalizować w trybie uproszczonym.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *