ABM Solid

ABM Solid zostanie wykluczony z GPW

ABM Solid zostanie wykluczony z GPW

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę, która wykluczy z obrotu giełdowego na rynku głównym akcje spółki ABM Solid….