DIY

Sprzedaż farb dekoracyjnych urosła w pierwszym półroczu 2020 r.

Sprzedaż farb dekoracyjnych urosła w pierwszym półroczu 2020 r.

Branża farb dekoracyjnych zamknęła półrocze na dużym plusie. Pierwszy kwartał pozostał bez zmian licząc r/r. Natomiast wartość sprzedaży farb dekoracyjnych w II kw. br. wzrosła aż o 14% r/r. Jest to rekordowy wynik w pięcioletniej historii prowadzonego przez PZPFiK badania.

Rekordowy rok dla Śnieżki

Rekordowy rok dla Śnieżki

Rok 2018 był rekordowy pod względem inwestycyjnym dla Grupy Kapitałowej Śnieżka, podała spółka. Nakłady Grupy na ten cel były wyższe…