/ Elektrownia atomowa

Elektrownia atomowa

Rząd przyjął strategię energetyki atomowej

Rząd przyjął strategię energetyki atomowej

Rada Ministrów przyjęła aktualizację rządowego programu wieloletniego „Program polskiej energetyki jądrowej”, przygotowaną przez ministra klimatu. Obecnie dokument ten oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski.