/ farmy wiatrowe

farmy wiatrowe

Onde spodziewa się podwojenia przychodów

Onde spodziewa się podwojenia przychodów

Wzrost zainteresowania odnawialnymi źródłami energii w Polsce widoczny jest w wynikach finansowych firm działających w sektorze farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych….

Polenergia z optymizmem patrzy w przyszłość

Polenergia z optymizmem patrzy w przyszłość

Po trzech kwartałach 2020 r. Polenergia S.A., największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna osiągnęła blisko 1,33 mld zł przychodów ze sprzedaży. Mimo trwającej pandemii COVID-19 Grupa utrzymała wyniki na poziomie zbliżonym do wyników z analogicznego okresu ubiegłego roku.