IDS-BUD

Zmiany w zarządzie IDS-BUD i DIM Construction

Zmiany w zarządzie IDS-BUD i DIM Construction

Rada Nadzorcza IDS-BUD S.A. podjęła decyzję o powierzeniu stanowiska prezesa zarządu Marcinowi Idzikowi. Będzie on łączył obowiązki z funkcją prezesa zarządu spółki technologiczno-inżynieryjnej DIM Construction Sp. z o.o.

Budowa kolektora zachodniego w Warszawie zakończona

Budowa kolektora zachodniego w Warszawie zakończona

Budowa ogólnospławnego kolektora w warszawskiej dzielnicy Ochota została zakończona. Uruchomienie kanału przyczyni się do istotnej poprawy funkcjonowania systemu odbioru ścieków z centralnych dzielnic Warszawy.