oze

Dynamiczny wzrost mocy OZE w Polsce

Dynamiczny wzrost mocy OZE w Polsce

Na koniec czerwca moc zainstalowanych większych OZE w Polsce wynosiła już 9,5 GW, co oznaczało przyrost względem stanu z końca 2019 r. o 370 MW.