przemysł budowlany

Rosnące tempo wzrostu produkcji budowlanej w Rosji przyspieszy w 2021 r.

Rosnące tempo wzrostu produkcji budowlanej w Rosji przyspieszy w 2021 r.

Najnowszy raport PMR, zatytułowany „Sektor budowlany w Rosji H1 2021. Prognozy rozwoju na lata 2021-2026”, wskazuje, że w latach 2014-2017 rosyjski przemysł budowlany co roku wykazywał ujemne tempo wzrostu produkcji budowlanej, odnotowując skumulowany spadek o 9,1% w omawianym okresie