UOKiK

UOKiK wznawia prace nad projektem nowelizacji ustawy deweloperskiej

UOKiK wznawia prace nad projektem nowelizacji ustawy deweloperskiej

Jak donosi Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wznowił prace przy opracowywaniu projektu nowelizacji tzw. ustawy deweloperskiej, dbającej o ochronę praw nabywców mieszkań od deweloperów.